Adecua les activitats de la teva entitat al perfil social de les persones actives per tenir més impacte.

Les dades t’ajuden a descobrir-ho.

Relació d’edat i nivell d’estudis en les persones participants en les entitats.

Descobreix la visualització: https://dadesassociacionsbcn.org/#edatestudis

Si analitzem la relació entre la participació i l’edat i nivell d’estudis de les persones, podem veure com el gruix de la participació és dona en aquelles persones que tenen estudis universitaris i entre 40 i 60 anys.
Descobreix aquesta visualització de dades a la web, on t’assebentaràs d’aquesta i altres dades destacades sobre la participació en l’associacionisme de Barcelona.