Sobre el projecte

Aquest projecte s’ha desenvolupat dins del programa de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per l’enfortiment de l’Economia Social i Solidària i per la intercooperació en l’estratègia #ESSBCN2030 – Enfortim l’ESS 2023.

El projecte “Les dades obertes, eina per visibilitzar i enfortir l’economia social solidària a Barcelona: Crear un pilot de dades obertes per l’anàlisi de ESS, enfocat a l’associacionisme i perfils d’edat” s’ha dut a terme mitjançant diverses accions: una trobada amb entitats, una datató i l’elaboració de l’eina resultant.

En la primera acció, el 21 de setembre, es va celebrar una trobada amb entitats de l’Economia Social i Solidària per definir quines dades responien a les necessitats de les entitats per a enfortir l’associacionisme a Barcelona. En aquesta trobada es van definir les temàtiques que es tractarien i quines preguntes s’havia de resoldre amb dades. Aquesta trobada va ser el punt de partida de la datató.

Posteriorment, el 29 de setembre, es va dur a terme una datató. En aquesta datató van participar tant persones del món de l’associacionisme com persones de l’àmbit digital i la visualització de dades. De manera col·laborativa i en equips multidisciplinars van cercar les dades obertes disponibles, a partir de les  necessitats i reptes que les associacions havien requerit en la trobada del 21 de setembre. La majoria de les visualitzacions mostrades són el resultat d’aquesta jornada. 

Les persones participants de la datató i coautors d’aquest projecte són: Antoni Serratosa Serdà, Carles Viñas Aulet, Carmen Cruz Serrano, Daniel González Cuesta, Eduard Almacellas i Canals, Elizabeth Ledesma, Enric Cànaves Navarro, Enric Frances, Javier Reina, Joan Carles González Alonso, Jordi Isidro Llobet, Jordi Jové, Josep Jordana, Júlia Vero, Marco Favero, Miky Aragón Brailoff, Montse Quintana, Oscar Armando Calderon, Quim Vila i Ferrer.

Aquest web és el resultat d’un projecte organitzat per Iniciativa Barcelona Open Data, el Consell d’Associacions de Barcelona i la Unió Democràtica de Pensionistes i Jubilats d’Espanya  i s’ha dut a terme en el marc del 3r Congrés de les Associacions de Barcelona.